AMD TAM Maribor » Članske kategorije

Članske kategorije

Postanite član AMZS – AMD TAM MARIBOR in bodite brez skrbi na vsaki svoji poti. Pomagali vam bomo ob morebitnih težavah na cesti. Kjerkoli in kadarkoli. 24 ur na dan, vse dni v letu. Izbirate lahko med naslednjimi članskimi kategorijami:

 1. Osnovno članstvo
 2. Članstvo PLUS
 3. Članstvo Premium
 4. Družinsko članstvo
 5. Član invalid
 6. AMZS Start
 7. Članska kartica

Vrste članstva

Članske ugodnosti

OSNOVNO ČLANSTVO
Za voznike po Sloveniji
40€

ČLANSTVO PLUS
Za voznike po Sloveniji in tujini
69€

PREMIUM ČLANSTVO
Za voznike, ki pogosto potujejo v tujino
99€

Pomoč na cesti v Sloveniji

 • Odprava okvare na mestu

  Vleka vozila

  Nadomestno vozilo

DA

DA

DA

Poskrbimo za vaše vozilo

 • Brezplačen preventivni pregled

  Brezplačna nastavitev žarometov in menjava žarnic

  Brezplačen postopek podaljšanja registracije

  20% popust na tehnični pregled

  20% popust na ceno servisne ure

DA

DA

DA

Privarčujte

 • Program Show your Card! - Pokažite kartico in prihranite

  Ugodnosti vašega društva, navedenega na vaši kartici

DA

DA

DA

Motorevija

DA

DA

DA

Brezplačna pravna pomoč

DA

DA

DA

Denarna pomoč v primeru smrti ali invalidnosti

DA

DA

DA

Pomoč na cesti v tujini

 • Odprava okvare na mestu

  Prevoz vozila v Slovenijo

  Kritje stroškov nočitev in prevoza oseb

 

DA

DA

Turistično zavarovanje v tujini

 • Zdravstvena asistenca

  Kritje stroškov zdravniške oskrbe

  Zavarovanje prtljage in kreditnih kartic

  Zavarovanje odgovornosti

 

 

DA

Opis članskih kategorij

Osnovno članstvo

Vsak voznik si z osnovnim članstvom zagotovi brezskrbno vožnjo po Sloveniji, saj v primeru okvare ali nesreče AMZS zagotavlja neprekinjeno Pomoč na cesti, ob tem pa še mnogo drugih, včasih morda pomembnejših ugodnosti, kot je vleka na cesti in številni popusti. Izjema je le pomoč v tujini, ki pa si jo zagotovite z dokupom knjižice Pomoč na cesti v tujini.

Članstvo Plus

Članstvo Plus priporočamo voznikom, ki na cestah preživijo več časa in potujejo tudi po tujini. Kategorija ima bogatejše ugodnosti v Sloveniji in zagotavlja pomoč tudi v tujini, saj je Pomoč na cesti v tujini sestavni del članstva Plus. Pripadajo vam tudi vse članske ugodnosti.

Članstvo Premium

Najbogatejša oblika članstva v AMZS!
V želji, da ponudimo še bolj celovit produkt za vse, ki pogosto potujete sami ali z družino, smo ugodnostim iz članskega paketa Plus dodali še turistično zavarovanje za tujino. S članstvom Premium imate tako vedno s seboj vse, kar potrebujete na poti v tujini – zase, za vašo družino in vaše vozilo.
V paket Premium je poleg ugodnosti iz sklopa članstva Plus in knjižice Mednarodna pomoč vključeno tudi celoletno turistično zavarovanje po ugodni ceni, ki vključuje:

 1. zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco,
 2. zavarovanje odgovornosti,
 3. zavarovanje prtljage,
 4. zavarovanje zlorab plačilnih kartic in
 5. zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov.

 

Lahko pa ob sklenitvi članstva Premium doplačate le 7 € in le za 106€ zavarujete vse družinske člane!

PREDNOSTI:

 1. Za razliko od podobnih turističnih zavarovanj nimamo starostne omejitve zavarovancev!
 2. Turistično zavarovanje za družinske člane velja tudi, če potujejo ločeno od člana Premium.
 3. Prehod v članstvo Premium je ob doplačilu možen tudi med letom iz drugih članskih paketov.

 

Zavarovanje

Opis

Višina zavarovalnega kritja (v EUR)

Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco

- stroški potrebne zdravniške oskrbe

- od tega stroški prevoza

Zagotavlja finančno varnost v okviru dogovorjene zavarovalne vsote; krije stroške nujnega zdravljenja, stroške prevoza zaradi bolezni ali nezgode in zagotavlja 24-urno medicinsko asistenco.

 

 

do 20.000

 

do 5.000

Zavarovanje bolnišničnega dne v tujini

Pri hospitalizaciji zavarovanca zavarovalnica krije tudi stroške obiska oziroma bivanja v tujini enemu od njegovih svojcev.

50 na dan, skupaj največ 1.000

Zavarovanje odgovornosti

Krije škodo, nastalo zaradi poškodovanja oseb in stvari, ki jo proti zavarovancu v civilnopravnih odškodninskih zahtevkih uveljavljajo tretje osebe.

do 25.000

Zavarovanje prtljage in osebnih stvari, razen za:

- denar, vrednostne papirje,

- dragocenosti ipd.

- če pa so v zaklenjenem hranišču

- umetniške predmete in zbirke
prtljago in osebne stvari prosti nevarnosti tatvine

Krije škodo zaradi poškodovanja ali uničenja zavarovanih stvari, ki je posledica nenadnega in od zavarovančeve volje neodvisnega dogodka, ter škodo, ki nastane zaradi izginotja zavarovanih stvari, pri tatvini, vlomski tatvini ali ropu.

do 400

Zavarovanje zlorabe plačilnih kartic

Krije škodo, ki nastane zavarovancu zaradi zlorabe izgubljene ali protipravno odvzete plačilne ali kreditne kartice, če škoda ni krita z drugim zavarovanjem, oziroma takrat, ko kritje za zlorabo prevzame izdajatelj plačilne ali kreditne kartice, pri čemer se za zlorabo štejeta plačilo blaga ali storitev in dvig gotovine v bankah ali na bančnih avtomatih, ki ju opravijo tretje osebe.

do 150

Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov

Krije vrednost izdelave novih dokumentov zaradi odtujitve ali izgube na potovanju v tujini.

do 50

 

Turistično zavarovanje vključuje 24-urno pomoč oz. zdravstveno asistenco na telefonski številki AMZS +386 1 530 53 54 v primeru bolezni ali nezgode, ki se članu pripeti v tujini. Zdravstvena asistenca članu zagotavlja naslednje oblike pomoči:

 1. Posreduje informacije o možnostih zdravstvenih storitev v državi, v katero član potuje, in njihovi ustreznosti,
 2. vzpostavi stik z lečečim zdravnikom člana, če je to potrebno,
 3. svetuje glede najprimernejšega postopka zdravljenja,
 4. organizira zdravljenje člana in v okviru zavarovalne vsote prevzame stroške zdravljenja v bolnišnici ter stroške prevoza do bolnišnice ali v domovino.

Članstvo Premium z vključitvijo družinskih članov v zavarovanje

Članstvo Premium vključuje letno turistično zavarovanje za člana osebno (ne glede na starost člana) in stane le 99 EUR.

V zavarovanje pa lahko ob sklenitvi vključite tudi družinske člane, ki živijo na istem stalnem naslovu člana Premium: zakonec ali zunajzakonski partner in otroci do 18. leta oz. 26. leta starosti, če se šolajo.

Cena za članstvo Premium s celoletno vključitvijo družinskih članov v zavarovanje je le 106 EUR!

Turistično zavarovanje za družinske člane velja tudi, če potujejo ločeno od člana Premium.

Družinsko članstvo

Včlanite tudi svoje najbližje. Zakonski ali zunajzakonski partner ter otrok do dopolnjenega 30. leta starosti, ki ima bivališče na istem naslovu kot nosilni član, plača članstvo po znižani ceni.

Osnovno članstvo – družinsko članstvo: 20,00 EUR
Članstvo Plus – družinsko članstvo: 49,00 EUR.

Družinsko članstvo zagotavlja vse članske ugodnosti osnovnega članstva ali članstva Plus razen prejemanja Motorevije.

Član invalid

Osnovno članstvo s 40-odstotnim popustom lahko kupijo invalidi, ki izpolnjujejo enega od naslednjih kriterijev:

invalid z najmanj 80 % telesno okvaro ali najmanj 60 % okvaro spodnjih okončin,
oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo,
gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki jim je priznana vsaj 70 % telesna okvara.

Članu invalidu pripadajo vse ugodnosti iz osnovnega članstva. Za včlanitev v to kategorijo mora član kot dokazilo posredovati fotokopijo odločbe uradne osebe (npr. ZPIZ-a), iz katere je razvidna dokončna stopnja telesne okvare v odstotkih. Odločbo ZPIZ-a mora član invalid predložiti ob včlanitvi, to je ob podpisu pristopne izjave. Članske ugodnosti, ki so vezane na motorno vozilo, priznamo tudi drugi osebi, ki vozi avto v lasti člana invalida.

Cena osnovnega članstva za člana invalida: 24,00 EUR

AMZS Start

Član AMZS Start prejema Motorevijo in uveljavlja članske ugodnosti, ki niso vezane na storitve za motorno vozilo. Uveljavlja pa lahko popuste iz programa Show your Card! in ostale popuste pri poslovnih partnerjih.

Cena članstva AMZS Start: 15,00 EUR

Članska kartica

Ob vsakokratnem plačilu članarine prejmete potrdilo o plačilu. Člansko kartico ob novi včlanitvi prejmete v roku 10 dni in velja za obdobje petih let. Član lahko podaljša pretečeno članstvo v roku 30 dni od poteka članstva. Po poteku 30 dni od poteka članstva je potrebno članstvo skleniti na novo.

Član fizična oseba je upravičen do uporabe članskih storitev (pomoč na cesti, prevoz vozila) za vozilo, ki ga je v času navedenega dogodka upravljal sam. Vozilo je lahko last katerekoli fizične osebe.

Vrh