AMD TAM Maribor » Preventiva in vzgoja v prometu

Preventiva in vzgoja v prometu

V našem društvu se zavedamo pomena vse-življenjskega prometnega izobraževanja, pomena vzgoje in varnosti v prometu.

Z različnimi preventivnimi projekti in izobraževanji želimo spodbujati varno vožnjo kot vrednoto med mladostniki in ostalimi udeleženci v cestnem prometu. Pri bodočih mladih voznikih in voznikih z večletnimi izkušnjami želimo spodbuditi razmišljanje o pomenu varne vožnje, dvigniti zavest in vplivati na razmišljanje o odgovornem ravnanju v prometu zase in za druge.

Prometna varnost  in izobraževanje s področja prometa se nanašata na metode in ukrepe za zmanjšanje tveganja udeležencev v prometu, da se ne bi poškodovali ali celo umrli v prometni nesreči.

Da bi prometno varnost celovito razumeli, moramo razumeti pojem: voznik – vozilo – cesta – okolje in obravnavati varnost v procesu od izobraževanja, zakonodaje in njenega izvrševanja, boljše infrastrukture in razumevanja človeškega dejavnika.

Pasivno prometno varnost razumemo kot ukrepe za preprečevanje prometnih nesreč. To so stanje cest, izvedba kolesarskih poti, pločnikov, prehodov za pešce, umirjanje prometa, itd.

Aktivna prometna varnost pa pomeni, kako je vsak posamezni udeleženec v prometu pripravljen na udeležbo, izobražen in usposobljen.

V našem društvu strokovno usposobljen kolektiv sledi trendom v izobraževanju, v sodelovanju z različnimi institucijami s področja prometa aktivno sodelujemo pri izvedbi različnih preventivnih projektov in z veseljem pomagamo z nasveti in napotki. Pridružite se nam na brezplačnih predavanjih na temo prometne varnosti, da skupaj ponovimo in obnovimo znanje s področja poznavanja cestno prometnih predpisov.

Vrh