AMD TAM Maribor » Mednarodni dokumenti

Mednarodni dokumenti

V pisarni društva AMD TAM Maribor, si lahko uredite mednarodne dokumente, in sicer:

1. Mednarodno vozniško dovoljenje – MVD (velja 3 leta)

MVD je dokument, uradno priznan s strani organizacije Združenih narodov. Sprejmejo ga v skoraj 120 državah sveta. Vsekakor je povsod v tujini priročen dokument in pomaga vozniku, ob policijskih kontrolah, prometnih prekrških in prometnih nesrečah, saj pogosto olajša in pospeši formalnosti.

Za pridobitev MVD je potrebno predložiti izvirnike naslednjih dokumentov: veljavno slovensko vozniško dovoljenje, potni list oz. osebno izkaznico in fotografijo (velikosti 35 x 45 mm). Cena: 31 €

2. Dovoljenje za vožnjo tujega vozila – DVVT (velja 1 leto)

DVVT se izda vozniku, ki se odpravlja v tujino z motornim vozilom, registriranim v Republiki Sloveniji, ki ni njegova last. Služi kot dokaz, da ne gre za krajo vozila ali nedovoljeno trgovino z vozili. Dokument se priporoča za vožnjo v državah članicah EU, v vseh ostalih državah in še zlasti na območju nekdanje Jugoslavije (BiH, Srbija,…) pa je obvezen dokument, ki se pogosto preverja pri prestopu mej oz. tudi pri kontroli znotraj neke države. DVVT je veljavno le skupaj s prometnim dovoljenjem za vozilo in ne velja na ozemlju Republike Slovenije. Komu se izda DVVT: na podlagi pooblastila lastnika vozila se izda za vozila, ki so registrirana v Sloveniji: državljanu Slovenije, Državljanu EU, državljanu ostalih držav, če ima v Sloveniji stalno oz. začasno prebivališče za več kot 6 mesecev ali veljavno schengensko oz. delovno vizo.

Za pridobitev DVVT je potrebno predložiti izvirnike naslednjih dokumentov: prometno dovoljenje, osebni dokument lastnika vozila (oz. podpis in žig pravne osebe), osebni dokument osebe, ki bo uporabljala vozilo v tujini, tuj državljan iz države, ki ni članica EU, potrdilo o prebivališču v Sloveniji ali potni list z vpisano delovno vizo. Cena: 20,50 €

Vrh