AMD TAM Maribor » Mednarodni dokumenti

Mednarodni dokumenti

V pisarni društva AMD TAM Maribor, si lahko uredite mednarodne dokumente, in sicer:

1. Mednarodno vozniško dovoljenje – MVD

Mednarodno vozniško dovoljenje (MVD) je prevod nacionalnega vozniškega dovoljenja in je dokument, ki ga priznava Organizacija združenih narodov.

Sprejemajo ga v skoraj 120 državah sveta. V nekaterih državah je obvezen, za mnoge pa priporočljiv dokument (v nekaterih državah le za določene narodnosti).

Vsekakor pa je MVD povsod v tujini dokument, ki pomaga vozniku ob policijskih kontrolah, prometnih prekrških in prometnih nesrečah, saj lahko olajša in pospeši formalnosti. Vozniki morajo imeti v tujini poleg MVD vselej s sabo tudi nacionalno vozniško dovoljenje.

Vozniki s slovenskim vozniškim dovoljenjem potrebujejo MVD zlasti za najem vozila, če potujejo v neevropskih državah.

AMZS izdaja MVD po dveh konvencijah: 

– v obliki knjižice s prevodi, ki jo predpisuje Ženevska konvencija o cestnem prometu iz leta 1949 in velja eno leto,
– v obliki knjižice, ki jo določa Dunajska konvencija iz leta 1968 in velja tri leta od dneva izdaje, lahko tudi manj, če slovensko vozniško dovoljenje poteče pred tem rokom.

MVD po konvenciji iz leta 1949 je še zlasti priporočljivo za sledeče države: Japonska, Malezija, Tajska in ZDA.

V državah, ki so podpisnice obeh konvencij, potrebujete MVD po konvenciji iz leta 1968.

Opozorilo: Posamezne države lahko omejijo veljavnost MVD za vsak posamezni obisk njihove države. V vsakem primeru je dolžina obiskovalčevega bivanja določena z veljavnostjo njegovega vizuma ali z drugim dovoljenjem za bivanje. Če si voznik v obiskani državi uredi prebivališče, MVD preneha veljati.

Cena:

MVD 1968

Cena: 31,00 EUR
Cena za člane AMZS: 27,90 EUR

MVD 1949

Cena: 24,00 EUR
Cena za člane AMZS: 21,60 EUR

Vloga za izdajo mednarodnega vozniškega dovoljenja:
https://www.amzs.si/uploads/doc/Vloga_MVD.pdf

2. Dovoljenje za vožnjo tujega vozila – DVVT

Dovoljenje za vožnjo vozila v tujini (DVVT) se izda vozniku, ki se odpravlja v tujino z motornim vozilom, registriranim v Republiki Sloveniji, ki ni njegova last. Služi kot dokaz, da ne gre za krajo vozila ali nedovoljeno trgovino z vozili. Dokument priporočamo za vožnjo v državah članicah EU kot tudi v ostalih evropskih državah. Še zlasti ga priporočamo za države kot so Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija saj se v omenjenih državah lastništvo vozila pogosto preverja pri prestopu mej kot tudi pri kontrolah znotraj posamezne države. DVVT velja le skupaj z veljavnim prometnim dovoljenjem za vozilo. Dovoljenje ni potrebno za vožnjo v Republiki Sloveniji.

Če je lastnik vozila fizična oseba, mora biti le-ta prisoten ob izdaji DVVT in se izkazati z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo. V primeru pravnih oseb mora voznik imeti s seboj, s strani pravne osebe, izpolnjeno in ožigosano vlogo za izdajo.

Komu se lahko izda DVVT?

DVVT se lahko, na podlagi pooblastila lastnika vozila, izda za vozila, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, naslednjim voznikom:

– državljanu Republike Slovenije,
– tujemu državljanu ene izmed držav članic EU,
– državljanu države izven EU, če ima voznik v državi EU stalno ali začasno prebivališče oz. delovno dovoljenje,
– državljanu iz države izven Evrope (npr. iz ZDA, Avstralije, Argentine itd.), ki pride v Slovenijo kot turist in želi z vozilom slovenske registracije, ki je običajno last sorodnika ali znanca, potovati v tujino.

Veljavnost in cena DVVT

DVVT velja največ leto dni od dneva izdaje. Rok veljavnosti je lahko krajši, če to zahteva lastnik vozila.

Cena: 20,50 €
Cena za člane AMZS: 18,45 €

Vrh